Over de website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de beheerder*****.

Op een deel van de website staan teksten en andere informatie die verband houden met de geschiedenis*****. Omdat ik het niet nodig of wenselijk vind, dat deze gegevens publiekelijk beschikbaar zijn, is dat deel van de website slechts toegankelijk nadat de beheerder daarvoor toestemming heeft gegeven.

Op andere delen van de website staat informatie over andere onderwerpen. Daarvoor geldt ook, dat een groot deel van die informatie slechts toegankelijk is voor belanghebbenden nadat de beheerder van de website daarvoor toestemming heeft gegeven.

Mocht u van mening zijn dat u tot een groep van mogelijke belanghebbenden behoort, dan kunt u zich aanmelden voor een account. Na verleende toestemming kunt u inloggen via het inlogscherm aan de rechterkant.

Het verlenen, weigeren of intrekken van toestemming zonder enige opgave van redenen is de exclusieve bevoegdheid van de beheerder en daarover wordt niet gecorrespondeerd.

Overigens: De auteursrechten van alle teksten, afbeeldingen, downloads en eventuele andere zaken op deze website berust bij de beheerder. Overname van (delen van) de website is toegestaan, onder vermelding van de bron.

Welkom